Tin Tức

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản liều kế cá nhân
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản liều kế cá nhân
25/06/2019

Hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng liều kế cá nhân để đo liều lượng bức xạ cho từng cá nhân. Để kết quả đo đạc được chính xác, quý doanh nghiệp nên tuân thủ sự hướng...

Dịch vụ đọc liều kế – cung cấp liều kế cá nhân
Dịch vụ đọc liều kế – cung cấp liều kế cá nhân
03/03/2023

Hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng liều kế cá nhân để đo liều lượng bức xạ cho từng cá nhân. Để kết quả đo đạc được chính xác, quý doanh nghiệp nên tuân thủ sự hướng...

Dịch vụ liều kế cá nhân
Dịch vụ liều kế cá nhân
03/03/2023

Dịch vụ liều kế cá nhân, hay còn gọi là dịch vụ đo và phân tích kết quả liều kế

Thông báo đào tạo An toàn bức xạ tháng 03/2023
Thông báo đào tạo An toàn bức xạ tháng 03/2023
04/03/2023
Lớp Đào tạo An toàn bức xạ tháng 03/2023 tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 23-24/03/2023...
Một số biện pháp khắc phục khi môi trường bị nhiễm
Một số biện pháp khắc phục khi môi trường bị nhiễm
25/06/2019

Một số biện pháp khắc phục khi môi trường bị nhiễm

Đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên
Đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên
25/06/2019
Đào tạo an toàn bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên

033 652 9555

CHAT VỚI CHÚNG TÔI