Tại sao cần đào tạo an toàn bức xạ

Bức xạ là năng lượng truyền vào môi trường dưới dạng sóng điện tử (ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma,…) hoặc dạng hạt vi mô (hạt alpha, beta,….).

Bức xạ ion hóa là những bức xạ có khả năng ion hóa các phân tử, nguyên tử của vật chất khi chúng tương tác với các nguyên tử hay phân tử đó.

An toàn bức xạ là việc các tổ chức, cá nhân khi tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm liều bức xạ cá nhân đối với nhân viên bức xạ và công chúng không vượt quá giới hạn liều được quy định:

- Liều chiếu xạ nghề nghiệp toàn thân không vượt quá 20 mSv/năm đối với nhân viên bức xạ

- Không vượt quá 1 mSv/năm đối với chiếu xạ dân chúng.

Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật và hành chính quy định để hạn chế mức liều bức xạ cá nhân đối với nhân viên bức xạ và công chúng đến mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý.

Đào tạo an toàn bức xạ là việc tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải được tổ chức đào tạo khi mới tuyển dụng và định kỳ đào tạo lại về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ.

Nhân viên bức xạ phải qua các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người phụ trách an toàn.

Các lĩnh vực đào tạo về ATBX theo thông tư số 34/2014/TT – BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ:

Nội dung 1. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế

Nội dung 2. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị

Nội dung 3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân

Nội dung 4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp

Nội dung 5. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp

Nội dung 6. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ (kể cả các sa khoáng có chứa phóng xạ)

Nội dung 7. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ

Nội dung 8. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ

Nội dung 9. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ

Nội dung 10. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác

Nội dung 11. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác

Nội dung 12. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân

Nội dung 13. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ. (y/c có học nội dung cho Nhân viên bức xạ);

Nội dung 14. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn. (y/c có học nội dung cho Nhân viên bức xạ);

Với sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh, đảm bảo sức khỏe cho những người trực tiếp vận hành máy và đối với dân chúng.

Trong lĩnh vực pháp luật, đảm bảo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ.

 Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Tiên Tiến là đơn vị đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ liên hệ chúng tôi theo địa chỉ:

Nguyễn Phương Thảo, Bộ phận đào tạo

Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Tiên Tiến

Địa chỉ: VP 413, tòa nhà Dreamland Bonanza, 23 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6273.4389; 0868 593 698 

Email: info@adtechco.vn

033 652 9555

CHAT VỚI CHÚNG TÔI